Informace pro klienta

ve smyslu § 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona

Informace pro klienta jsou informacemi ve smyslu výše uvedeného zákona, které je pojišťovací zprostředkovatel povinen před uzavřením pojistné smlouvy nebo, je-li to nezbytné, při její změně klientovi nebo pojistníkovi sdělit. Informace nejsou závazným návrhem na uzavření smlouvy a ani jiným způsobem nezavazují klienta k uzavření smlouvy. Klient svým podpisem potvrzuje, že převzal tyto informace.

Pojišťovací makléř PM, Pojišťovací agent PA

obchodní firma: Makléřský servis s.r.o.
sídlo: nám. Míru 2, Plzeň 320 00
jednatel: Jan Hipman

Zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedený ČNB jako pojišťovací makléř pod číslem 001644PM a jako pojišťovací agent pod číslem 002168PA.

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel PPZ

Zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedený ČNB jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel

  • Zápis pojišťovacích zprostředkovatelů v registru lze ověřit ve Finančním zpravodaji, na internetových stránkách ČNB nebo přímo na ČNB
  • Pojišťovací makléř (pojišťovací agent) a podřízený pojišťovací zprostředkovatel nemají žádný podíl na hlasovacích právech a kapitálu některé pojišťovny
  • Žádná pojišťovna nemá podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího makléře (pojišťovacího agenta) a podřízeného pojišťovacího zprostředkovatel
  • Stížnost na pojišťovacího makléře (pojišťovacího agenta) a podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele lze podat ústně nebo písemně na ČNB
  • Žalobu na pojišťovacího makléře (pojišťovacího agenta) a podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u věcně a místně příslušného soudu

Pojišťovací makléř Makléřský servis s.r.o. v závislosti na obsahu smlouvy se zájemcem zpracovává komplexní analýzu pojistných rizik, návrhy pojistných programů, poskytuje konzultační a poradenskou činnost, provádí správu uzavřených pojistných smluv, sleduje lhůty k jejich revizi a spolupracuje při vyřizování pojistných událostí.

Novinky

27.6.2012

Allianz vyplatí kvůli nehodě busu v Chorvatsku des

Na desítky milionů korun přijde pojistné plnění, které bude muset zaplatit Allianz pojišťovna kvůli sobotní tragické nehodě českého autobusu v...

více...

26.6.2012

Pojišťovna Direct nebude ode dneška prodávat v tuz

Pojišťovna to dnes sdělila ČTK s tím, že jde o strategické rozhodnutí jejího stoprocentního vlastníka společnosti RSA. Pojišťovna Direct, která...

více...

27.6.2011

Pojištění života je pro Čechy důležitější než poji

Pojištění života je podle poloviny Čechů důležitější než pojištění majetku. Na 43 procent lidí míní, že poměr mezi pojištěním života a pojištěním...

více...

Archiv novinek

Česky Deutsch