Makléřský servis, s.r.o. nově v barvách RESPECT, a.s.

Makléřský servis je od 1. srpna 2021 strategicky spojen s RESPECT, a.s., ke sloučení došlo fúzí těchto dvou společností. RESPECT, a.s. je nástupnickou společností a bude dále poskytovat služby i klientům Makléřského servisu.

Ve všech obchodních záležitostech se nadále můžete obracet na své stávající kontakty.

Korespondenční adresou je adresa plzeňské pobočky RESPECT, a.s.:

Schwarzova 1847/50
301 00 Plzeň
respect.pl-ZAVINOVADLO:respect.cz
+420 377 917 861

Na RESPECT, a.s., (nástupnickou společnost), která je tímto univerzálním právním nástupcem Makléřského servisu, s.r.o. (zanikající společnost) přechází veškeré jmění zanikající společnosti, tj. včetně veškerých práv a povinností z obchodních vztahů.

Další informace získáte na webu společnosti RESPECT, a.s.

Pobočka Plzeň